Language:Saesneg

Croeso i Delynau Fach. 

Telyn Goel 22 Tant

 Dw i’n gwneud telynau 22 tant o ansawdd,

o gollen ffrengig neu sycamor gyda seinfwrddo sbriws Ewropeaidd,

wedi i gorffen mewn olew Daniadd.

Ffurfir a dylunir cefn y delyn i ffitio’ngyfforddus ar eich coel.

 Tiwnir y telynau i ‘C’  gyda lifrau hanner ton

o bres ar dannau ‘C’ ac ‘F’ er mwyn symud yn

hawdd i’r Graddfeydd G,D a perthynol leiaf

(relative minors). Mae tair wythfed o dannau

neilon da o .060 (E waelod) i .025 (E uchaf) 

Gyda allwedd diwnio a gorchudd llwch. 

Telyn Goel 18 Tant 

Fel yr uchod, tiwnir i ‘C’ - ond heb liffrau hanner ton 

Dyluniad

 Agweddau modern mewn dyluniad traddodiadol

barddol y canol oesoedd.

e.e. lifrau a llygadennau pres.

Gan mai gwaith llaw yw pob telyn mae pob un yn unigryw mewn rhyw ffordd.

Dim ond dwy sy’n cael eu gwneud ar y tro - cant eu cadw am 3

mis o leiaf, er mwyn iddynt ‘setlo’

Home Harps Contact Listen Stockists Download History Links